De stappen voor en na de aanschaf van een konijn of konijnen

De keuze is gemaakt om een konijn of konijnen aan te schaffen. Welke stappen zijn het beste om te ondernemen voor en na de aanschaf.

Indien een konijn of konijnen worden aangeschaft dient er rekening gehouden te worden met diverse factoren bv een goede dierenarts en goede huisvesting. Het konijn of de konijnen zijn namelijk levende wezens en dienen goed verzorgt te worden. Konijnen kunnen lang leven in tegenstelling tot wat mensen uit het verleden dachten, daarnaast zijn het juist moeilijke dieren en zeker geen dieren om mee te beginnen.

Konijnen zijn in principe groepsdieren

Konijnen zijn sociale dieren
Konijnen in het wild zijn sociale dieren en leven (vaak) in groepen. Krijgt het  binnen gehuisveste konijn niet genoeg aandacht in de toekomst of wordt het konijn buiten gehuisvest dan adviseer is het advies om twee of meer konijnen aan te schaffen. Ze kunnen dan tegen elkaar aanliggen, elkaar warm houden, voelen zich veiliger en geven elkaar voldoende aandacht.


 

Koppelen van konijnen

Koppelen door een koppeldeskundige
Als er twee of meer konijnen aangeschaft worden laat ze dan koppelen (door iemand die er verstand van heeft) op neutraal terrein. Bij voorkeur een ram en een voedster. Een konijn dat alleen buiten zit heeft zeker een maatje nodig! Op deze website vind staat een lijst met professionals die beroepsmatig konijnen koppelen. 

Een goede dierenarts uitkiezen

(Konijnkundige) Dierenarts
Zoek een (konijnkundige) dierenarts in de buurt zodat je zeker bent van goede en juiste (medische) zorg. Als een konijn mee naar huis gaat zorg er dan voor dat er meteen een afspraak gemaakt wordt bij een dierenarts zodat deze kan beoordelen of er een gezond konijn mee naar huis is gegaan. Laat het konijn helpen (steriliseren of castreren). Bij voorkeur zeker de voedster omdat de kans op baarmoeder kanker zich dan niet meer voordoet.

 

Konijnen zijn slopers

Konijnen proof
Maak het huis konijn proof, konijnen gaan graag op onderzoek uit. Ze vegen met hun kin over alle nieuwe spullen die ze zien. Verder kan het zijn dat ze knagen aan spullen, dit is normaal konijnen gedrag! Let dus op dat er niets in de buurt ligt waar ze niet aan mogen komen. Zorg dat ze niet kunnen knagen aan elektriciteitskabels, want dit is schadelijk voor het konijn en kan de dood tot gevolg hebben.


 

Biedt het konijn of de konijnen de ruimte

Speel- en schuilruimte
Zorg voor veel speel en loopruimte voor het konijn of de konijnen. Konijnen moeten kunnen rennen, kunnen zigzaggen en binky`s (luchtsprongen) kunnen maken.


Indien het konijn of de konijnen buiten zitten zorg dan dat er geen roofdieren bij kunnen, dit zijn namelijk echt meesters in inbreken!
Daarnaast is het belangrijk om er ook voor te zorgen dat er genoeg ruimte is voor het konijn of de konijnen om zich terug te trekken en veilig te voelen. SCHUILHUISJES vind je in onze WEBSHOP

 

Konijnen zijn inteligente dieren

Opvoeding
Konijnen zijn erg slimme dieren en zijn erg goed te trainen en op te voeden. Opvoeden doe je niet door een konijn te straffen voor wat hij fout doet,
maar te belonen voor wat hij of zij goed doet!


Konijnen kunnen zelfs getraind worden d.m.v clickertraining.
In het boek HIGHFIVE MET JE KONIJN van Bernice Muntz wordt het één en ander over clickeren uitgelegd.


CLICKERS zijn handig bij het aanleren van commando`s zoals in- en uit de bak.
Daarnaast zijn konijnen erg goed in DENKSPELLEN