Het socialiseren van het konijn

Het socialiseren van het konijn begint met te weten wat socialiseren betekent. Socialiseren is dieren laten wennen aan menselijk gezelschap. 

Vaak zeggen mensen; "mijn konijn is niet tam" of "mijn konijn is bang" Soms hebben dieren tijd nodig en heel veel geduld, dit moet worden geaccepteerd. Sommige konijnen zijn niet genoeg gesocialiseerd en hebben wat meer tijd nodig om te leren vertrouwen. Daarnaast is een konijn een konijn! Een prooidier is nu eenmaal schrikachtiger en het ene konijn is het andere niet!

Wat is de herkomst van het konijn

De belangrijkste vraag is waar komt het konijn vandaan? Niet de herkomst van het konijn als dier, maar bij wie komt het konijn vandaan?

Komt je konijn uit een dierenwinkel, bij een fokker vandaan of bij een particulier. Dit is de eerste vraag die beantwoordt moet worden. De reden waarom deze vraag als eerste beantwoordt dient te worden is best logisch. Dieren uit een dierenwinkel zijn over het algemeen wat banger, omdat ze de hele dag in een glazen bak zitten zonder beschutting (dierwinkel afhankelijk, want dit geldt natuurlijk niet voor elke dierenwinkel). Ze zijn dan niet goed gesocialiseerd.
Een konijn bij een fokker vandaan krijgt veel aandacht en leert op een jongen leeftijd te socialiseren met mensen.Ook konijntjes die in de opvangen geboren worden worden over het algemeen goed tam gemaakt door de medewerkers van de opvang. Als er een ouder konijn uit een opvang gehaald wordt kan het ook zo zijn dat het een wat schuwer konijn betreft. Deze konijnen zullen niet altijd volledig tam kunnen worden, maar er kan zeker een stap in de goede richting worden gezet.

 

De basis

De basis om een konijn tam te krijgen is tijd en geduld* 

Als het konijn na een paar dagen gewend is, probeer dan te hurken voor de kooi of op de plek te gaan liggen waar het konijn zit (bv de ren).
Zorg dat jij als eigenaar laag bent en praat zachtjes tegen het konijn en geef het konijn af en toe wat lekkers.
Wil het konijn het niet aannemen leg het lekkers dan in zijn kooi of etensbakje.
Na een paar dagen kun kan de kooi van het konijn open, wacht dan tot het konijn naar jou benaderd en maak geen onverwachte bewegingen en laat het konijn snuffelen.
Geef het konijn weer iets lekkers (het liefst een stukje groente).
Als het konijn gewend is aan jouw aanwezigheid kun het konijn voorzichtig proberen te aaien.
Laat het konijn aan jouw vingers snuffelen en probeer het uit jouw hand te laten eten.
Probeer het konijn nu verder aan te raken en kijk of hij/zij niet in één duikt en van je schrikt.
De bedoeling is dat je het konijn kunt aaien zonder dat het konijn bang voor je is.
Als je staat of zit ziet het konijn je in het begin als een dreiging. Dit is vrij logisch omdat konijnen prooidieren zijn. Als je overeind staat zal het konijn jou zeker in het begin als een dreiging zien. (konijnen worden vaak van bovenaf aangevallen.)

Do`s and dont`s

Wat dient er wel en wat dient er niet gedaan te worden tijdens socialiseren?

Laat het konijn altijd naar jou toe komen en dwing het niet af.
Laat een konijn nooit schrikken en jaag het niet op.
Zorg voor genoeg schuilplekjes.
Eet het konijn niet uit je hand probeer dan het voertje op de grond te leggen.
Laat een konijn snuffelen en verkennen.
Til het konijn niet op als het niet nodig is.
Een konijn benaderen van opzij en niet van boven af.

*Let wel, elk konijn is uniek..... dit zijn enkel richtlijnen die uitgeprobeerd kunnen worden.
Indien het niet lukt schakel dan een konijnen specialist in de vorm van een konijnendeskundige of een konijnen gedragstherapeut.

 

Hulp van een professional

Soms lukt het niet om een konijn zelf te socialiseren, hulp is wordt dan aangeraden.

Het is niet altijd mogelijk om een konijn zelf te socialiseren. Dit kan diverse oorzaken hebben.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij als eigenaar nog niet voldoende ervaring hebt met konijnen of dat het konijn in het verleden iets mee heeft gemaakt waardoor het niet snel mensen vertrouwd.

In beide gevallen adviseren wij om contact te zoeken met een Konijnendeskundige of -therapeut.

Afgestudeerde Konijnendeskundige hebben gestudeerd aan de Martin Gaus Academie en hebben de opleiding met goed gevolg afgerond met een diploma.

Konijnentherapeuten zijn echte gedragstherapeuten welke afgestudeerd zijn aan bijvoorbeeld de Tinley Academie. 


Beide hebben veel kennis en vaak ook ervaring met konijnen.