Het koppelen van konijnen

Het koppelen van konijnen is een complex proces. Je kunt niet zomaar twee of meerdere konijnen bij elkaar zetten, omdat dit niet altijd goed gaat. Net als bij de mens heeft het konijn de tijd nodig om zijn maatje te leren kennen.

Konijnen zijn dan wel groepsdieren maar het botert niet altijd onderling.
Koppelen kan op diverse manieren en dient te geschiede met tijd en geduld, daarnaast is kennis vereist over konijnen en konijnengedrag. Een koppeling kan namelijk out aflopen met alle gevolgen van dien voor de konijnen.

Waarom leven konijnen in de natuur samen?

Konijnen leven in de natuur vaak samen omdat het prooidieren zijn en door samen te leven kunnen ze veiliger leven.

In de natuur leven konijnen samen in een groep. Een groep bestaat meestal uit een ram en een aantal voedsters. Zoals hierboven vermeld het zijn dan wel groepsdieren maar het gaat niet altijd goed samen. Konijnen hebben een hiërarchieen het is uitermate belangrijk dat deze bepaald wordt.
 

Koppelen met kennis

Helaas wordt er vaak zomaar gekoppeld en wordt er niet gedacht aan de mogelijke gevolgen voor de konijnen. De konijnen kunnen niet alleen lichamelijke schade oplopen maar ook mentale schade. Mentale schade kan ontstaan door onkunde tijdens het koppelen.

In de natuur leven de rammen vaak niet bij elkaar, de rammen gaan allemaal hun eigen weg. Voedster daarentegen kunnen wel samenleven met elkaar maar tijdens het voorplantingsseizoen kan er zeker ruzie ontstaan. In de natuur is het zo dat konijnen in een burcht leven. De voedster die het hoogst in rang staat krijgt de beste plek in de burcht om zo haar jongen veilig groot te brengen. Ons huiskonijn heeft echter niet zoveel ruimte als de wilde konijnen in de burcht. Dit is de reden dat voedsters vaak (tijdens het voortplantingsseizoen) gaan vechten.

Konijnen en hiërarchie

Konijnen hebben een hiërarchie, een hiërarchie is een manier om te bepalen wie de baas is en wie dus automatisch de leiding heeft over de groep. 

Konijnen zijn dus prooidieren en hebben dus een hiërarchie. De hiërarchie zorgt er binnen een groep voor dat elk konijn zijn eigen taak vervuld zodat de groep veilig kan leven.

 

Konijnen koppel met de meeste kans van slagen

De beste combinatie is een gecastreerde ram en (bij voorkeur een gecastreerde) voedster.

Dit heeft de meeste kans van slagen mits er goed gekoppeld wordt en de konijnen een klik hebben met elkaar. Daarnaast is genoeg ruimte voor beide nodig evenals genoeg schuilruimte.

Konijnen koppel met de minste kans van slagen

Een koppel met twee rammen wordt heel streng afgeraden.

Dit wordt afgeraden want dit gaat over het algemeen vaak fout vanwege het feit dat de rammen in de natuur ook vaak vechten om territorium. Er zijn natuurlijk uitzonderingen in gevangenschap, maar je moet zeker weten dat dit vaak fout gaat.

Konijnen koppel met een minder kans van slagen

Een koppel met twee voedsters wordt ook zeker afgeraden, maar de kans van slagen is groter.

Een koppel bestaande uit twee voedsters wordt afgeraden. De reden hiervoor is dat voedsters in de natuur kunnen gaan vechten, dit geldt ook voor onze huiskonijnen. Het vechten van voedsters uit zich vaak tijdens het voortplantingsseizoen.