Het konijnenvirus Myxomatose

Myxomatose is een virus onder konijnen welke vrijwel altijd een dodelijke afloop kent. Er zijn verschillende stammen welke allen een verschillend ziektebeeld kunnen geven.

De oorsprong van Myxomatose schijnt te liggen in Frankrijk.
Een arts in Frankrijk heeft het ontwikkeld in een laboratorium in Rio de Janeiro.
Het virus heeft zich van daaruit over Europa verspreid.
Het is dus een virus dat gemaakt is door mensen om een konijnenplaag tegen te gaan.

Wat is Myxomatose?

Myxomatose is een (dodelijk) konijnen virus.

Myxomatose is een ernstige Konijnenziekte dat behoort tot de pokkenvirussen.
Het virus wordt verspreid door dragers zoals muggen en konijnenvlooien.
Onderlinge besmetting vind ook plaats via bv contact, urine of andere virus-houdende lichaamsvloeistoffen.
De ziekte kent een tweejaarlijkse piek in de zomermaanden en het virus uit zich door middel van zwellingen ookwel myxomen genoemd.

De symptomen van Myxomatose

Hieronder staan de volgende (mogelijke) symptomen van Myxomatose.

Gelatineuze huid verdikkingen
Etterige oog- en neusvloei
Verdikte, warme oren die gaan afhangen
De gehele kop zwelt op
Ogen die verdikken
Ademhalingsmoeilijkheden

De oorspronkelijke vorm van Myxomatose

De oorspronkelijke vorm van Myxomatose zoals deze verspreid is in de natuur zorgde voor een sterfte van meer dan 90% en het ziektebeeld was goed te herkennen door de symptomen.

De symptomen begonnen met vlekken in de oren die zich ontwikkelden tot tumoren op de kop en rond de geslachtsorganen. De konijnen ontwikkelden op ten duur bindvliesontsteking die kon leiden tot blindheid. Later ontwikkelden de konijnen koorts, werden lusteloos en verloren hun eetlust. Vaak ontwikkelden zich andere infecties, die een longontsteking konden veroorzaken. Het konijn overleed meestal aan de ziekte zelf of aan secundaire infecties.

De huidige vorm van Myxomatose

De laatste jaren is de ziekte veranderd, waardoor de symptomen ook wat veranderd zijn en het minder gemakkelijk is om te herkennen.  Vaak wordt er dan te laat wordt ingegrepen en de ziekte een dodelijke afloop kent.

De eerste week vertonen de besmette konijnen alle tekenen van "snot". De ziekte uit zich met de volgende symptomen. Het begint met rood-omrande, maar niet-tranende ogen, daarna begint het konijn te niezen waardoor men denkt aan snot. Pas de tweede week beginnen de myxomatose-tumoren zich te ontwikkelen. Deze vorm van de ziekte, ook wel de wildvorm genoemd, is ook overdraagbaar van konijn op konijn zonder de tussenkomst van stekende insecten.

 
 

De bovenstaande tekst is informatief bedoeld en voor meer informatie verwijzen wij door naar een konijnkundige dierenarts!