Afscheid nemen van je konijn(en)

Afscheid nemen hoort bij het leven en is onvermijdelijk helaas! Hoe kun je het beste afscheid nemen van je geliefde konijn(en) en hoe kunnen eventuele konijnenmaatjes afscheid nemen dat lees je op deze pagina.

Konijnen hebben is geweldig, het eerste moment dat je een konijn ontmoet, de tijd die je met je konijn(en) samen bent, de herinneringen die samen met je konijn(en) opbouwt dat is echt uniek! Helaas betekent een konijn hebben ook afscheid nemen, afscheid nemen hoort bij het leven maar dat maakt het niet gemakkelijker.

Afscheid nemen van konijn(en)

Afscheid nemen kan belangrijk zijn voor jou als eigenaar maar ook voor andere konijnen en huisdieren.

Zoals hierboven geschreven komt er een moment in het leven dat je afscheid moet nemen van je konijn als eigenaar. Afscheid nemen is nooit leuk en vaak ook heel moeilijk! Konijnen worden minder oud dan honden en katten dus heb je hier ook eerder mee te maken. Konijnen zijn kwetsbare dieren en kunnen helaas ook dus door een medische oorzaak vroegtijdig te komen overlijden door bijvoorbeeld euthanasie, want er kan namelijk een moment komen dat de levenskwaliteit in het geding is en jij als eigenaar de keuze moet maken. Wat de reden van overlijden van een konijn ook is dit kan erg moeilijk zijn niet alleen voor de eigenaar maar ook voor de soortgenoten of andere huisdieren die je in huis hebt.

Afscheid nemen kan voor mensen belangrijk zijn en dus kun je kiezen voor een begrafenis op een dierenbegraafplaats of op een andere plek naar keuze bijvoorbeeld de tuin of je kunt kiezen voor een crematie, verderop op deze pagina gaan wij verder in op dit onderwerp.

Leefde het konijn met andere konijnen of andere dieren samen dan is het wel zo fijn dat ze de kans krijgen om afscheid te nemen van hun huisgenoot. Elk konijn gaat op zijn of haar eigen manier om met het verwerken van het verlies, dit geldt eigenlijk net als voor de mens ook voor elk dier. Belangrijk is dat huisdier genoten de kans krijgen om afscheid te nemen en zo de kans krijgen om het verlies op een eigen manier te verwerken zodat het mee helpt bij het voorkomen van het op zoek gaan naar hun huisgenoot, soms kan overlijden van een huisgenoot namelijk zorgen voor een stressreactie. 
Leefde het konijn met een ander konijn of konijnen dan kan het zijn dat er een probleem ontstaat en het konijn zich terug trekt en stopt met eten (tekenen van depressiviteit), geef het konijn de kans om te rouwen maar koppel het konijn z.s.m. als je ziet dat deze er aan toe is. Leefde het konijn in een groep dat kan het overlijden van het desbetreffende konijn zorgen voor instabiliteit. Een konijn voelt zich veiliger bij een duidelijke structuur en rangorde in de groep, door overlijden van één van de leden van de groep kan dit zorgen voor problemen.  Houdt ten alle tijden de overgebleven konijnen of andere huisgenoten goed in de gaten en herken de signalen van depressiviteit.

 

Het onvermijdelijke, de dood komt dichterbij

Een natuurlijke dood door ouderdom is natuurlijk de mooiste manier om je konijn te laten gaan maar helaas komt het vaker voor dat een medisch probleem de oorzaak is van het te komen overlijden van een konijn.

Vroeg of laat kom je als eigenaar voor het dilemma te staan, het dilemma of je je konijn moet laten gaan. Lichamelijke aftakeling met gevolg pijn is vaak de oorzaak van een keuze voor euthanasie, een keuze die uit liefde voor een konijn wordt gemaakt. De vraag is waar doe je als eigenaar goed aan, wanneer is het tijd om afscheid te nemen.

 

Euthanasie wat is dit?

Euthanasie wat is dit en hoe gaat dit in zijn werk. Euthanasie kan een laatste redmiddel zijn voor een konijn om vredig en pijnloos in te slapen. Soms is Euthanasie de enige juiste keuze die je als eigenaar samen maakt met een (konijnkundige) dierenarts.

Euthanasie... euthanasie (Oudgrieks: εὖ (eu) = "goede" en θάνατος (thanatos) = "dood"), goede dood, milde dood of genadedood, verwijst naar handelingen die het sterven zonder veel lijden van een dier te bevorderen. Volgens Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal van 2015 betekent euthanasie wat betreft de mens "het op hun eigen verzoek bespoedigen van de dood of ter dood brengen van hevig lijdende, ongeneeslijke zieken".
In de dierenwereld betekent euthanasie dat jij als eigenaar de keuze maakt voor jouw huisdier. 
Euthanasie wordt door de (konijnkundige) dierenarts uitgevoerd, als het kan bij het konijn thuis – want minder stressvol voor het konijn - of anders in de dierenkliniek. Euthanasie werkt meestal als volgt; eerst wordt een konijn in slaap gebracht met een narcose middel, daarna wordt uiteindelijk een fatale dosis narcosemiddel toegediend waar het konijn niets meer van merkt doordat deze in slaap is gebracht.

Wanneer kies je voor euthanasie?

Soms komt dus het moment dat je voor je konijn de keuze moet maken. De keuze is uiteraard aan jou als eigenaar maar je beslist samen met de behandeld dierenarts op basis van zijn of haar medische kennis op het gebied van konijnen. 

Niet elk konijn wordt ziek, konijnen worden ook oud en krijgen dan ook te maken met ouderdoms klachten. Het is aan te raden om jaarlijks op controle te gaan bij een (konijnkundige) dierenarts bij oudere konijnen is het aan te raden om halfjaarlijks op controle te gaan. Tijdens de controle wordt de algehele conditie / gezondheid bekeken van het konijn, op deze manier kunnen ouderdoms kklachten sneller gevonden worden en kan de levenskwaliteit van het konijn verbetert worden. Konijnen zijn prooidieren dit betekent dat ze ten alle tijden proberen om pijn te verbergen, ziektes en ongemakken komen dus niet snel aan het licht als je hier niet goed op let. De kleinste verandering(en) in het gedrag van een konijn kunnen wijzen op pijn of ziekte. Ken het konijn door en door zo kun je als eigenaar snel gedragsverandering opmerken en handelen wanneer nodig. 

Indien je te maken krijgt met de moeilijke beslissing om je konijn in te laten slapen neem je deze beslissing dus samen met de dierenarts, de dierenarts adviseert. 
Uiteraard zijn er belangrijke vragen die gesteld kunnen worden voor het maken van de keuze.

  • Eet en drinkt het konijn nog of moet je het konijn telkens dwangvoeden?
  • Is het nog zindelijk of laat het konijn alles lopen?
  • Is het konijn ineens agressief geworden of juist teruggetrokken?
  • Is het konijn regelmatig benauwd?
  • Lijkt het konijn soms in de war?
  • Lijdt het konijn (continue) pijn?
  • Kan het konijn nog (natuurlijk) uiten?
  • Is er kans op verbetering in de toekomst?

De bovenstaande vragen zijn voorbeelden van vragen die je jezelf kunt stellen samen met de dierenarts, deze vragen i.c.m. het lichamelijk onderzoek kunnen leiden tot het juiste moeilijke besluit. Houdt in je achterhoofd dat het belangrijkst is dat het dierenwelzijn, in dit geval het konijnenwelzijn voorop staat!

De manieren van afscheid nemen

Een konijn maakt deel uit van je leven, het is een gezinslid. Zoals eerder geschreven komt er dus een moment dat je afscheid moet nemen. Steeds vaker wordt ervoor gekozen om een konijn na overlijden te laten cremeren of te laten begraven. Naast deze twee opties is er nog een derde optie en dat is je konijn achterlaten bij de dierenarts, het konijn wordt dan overgedragen aan een speciaal destructie bedrijf.

Indien je konijn overlijdt bij de dierenarts kun je je konijn achterlaten bij de dierenarts, de dierenarts zal het konijn dan overdragen aan een speciaal bedrijf (een destructiebedrijf) Een destructiebedrijf, in België ook vilbeluik genoemd, is een inrichting waar dode dieren en dierlijk restmateriaal worden verwerkt.

Indien je kiest voor begraven kun je ervoor kiezen om je konijn te begraven in de tuin (ga wel na of dit toegestaan is) of je kunt kiezen om dit te laten verzorgen door een dierenbegrafenis ondernemer. Bij een dierenbegrafenis kun je vaak kiezen voor een individuele begrafenis of een anonieme begrafenis. Bij een individuele begrafenis wordt je konijn begraven in een individueel, gemarkeerd graf, in een speciale begraafdoos (indien hiervoor gekozen wordt) Bij een anonieme begrafenis wordt je konijn onder een speciaal daarvoor gereserveerd stukje gazon begraven op de dierenbegraafplaats.

Indien je je konijn wilt laten cremeren kun je kiezen voor o.a. een individuele crematie en anonieme crematie. Bij een individuele crematie wordt je konijn gescheiden van andere dieren gecremeerd. Als je kiest voor een anonieme crematie dan wordt je huisdier anoniem gecremeerd met meer andere dieren.