COVID-19 (coronavirus 2019)

Coronavirussen zorgen over het algemeen voor klachten aan de longen en luchtwegen. 

SARS, MERS en COVID-19 zijn voorbeelden van coronavirussen. SARS en MERS zijn coronavirussen die ernstige klachten kunnen veroorzaken. Het MERS-virus komt vaak van dromedarissen. Het SARS-virus komt waarschijnlijk voor onder vleermuizen en civetkatten.

In China (de stad Wuhan) werden mensen sinds eind 2019 ziek van een nieuw soort coronavirus. De gezondheidsorganisaties in China en de Wereldgezondheidsorganisatie bestrijden de uitbraak en brengen de situatie daar in kaart. 

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van de RIVM.

Herkomst van COVID-19 (coronavirus 2019)

Het coronavirus is in China uitgebroken eind 2019 en heeft zich al over diverse landen verspreid en heeft voor vele besmettingen gezorgd binnen en buiten Europa.

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten het coronavirus. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Er bestaan verschillende coronavirussen – virussen die er uitzien als een kroon (= latijn voor corona). Bekende voorbeelden zijn MERS en SARS. In december 2019 brak een nieuw coronavirus uit in China. Het International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) heeft dit specifieke virus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Deze naam is gekozen omdat het virus hoort bij de familie van SARS-gerelateerde coronavirussen. SARS staat voor Severe Acute Respiratory Syndrome, vrij vertaald ernstig acuut ademhalingssyndroom. Van dit virus word je ziek en die ziekte heet officieel COVID-19. Deze naam is gekozen door de WHO. De toevoeging ‘19’ verwijst naar het jaar 2019, toen het voor het eerst werd ontdekt. 

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van de RIVM en is vandaag de dag op 5 maart 2020 actueel.

Informatie over COVID-19 (coronavirus 2019) door het RIVM

Hieronder een kleine uitleg gepubliceerd door het RIVM op 4 maart 2020.  De informatie bevat een uitleg over de aanpak en maatregelen welke Nederland treft tegen dit besmettelijke virus.

Hoe bereidt Nederland zich voor op een mogelijke uitbraak van het nieuwe coronavirus (COVID-19)?
Als het virus in Nederland bij een persoon wordt aangetoond, is het belangrijk om te zorgen dat dit zo snel mogelijk opgemerkt wordt en dat we ervoor zorgen dat het virus zich niet of nauwelijks kan verspreiden. In Nederland is een structuur waarin artsen, laboratoria en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en samenwerken om uitbraken van infectieziekten te bestrijden. Binnen deze samenwerking zijn verschillende acties ondernomen:
-Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en Erasmus MC Erasmus University Medical Center  worden geïnformeerd via verschillende internationale instanties over de uitbraak.
-Het RIVM houdt artsen, GGD’en en microbiologische laboratoria op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wat zij moeten doen als iemand besmet is met het nieuwe coronavirus.
-Het Erasmus MC en RIVM beschikken over goede laboratoriumtesten waarmee het virus aangetoond kan worden.
-Het nieuwe coronavirus is meldingsplichtig. Alle artsen en laboratoria moeten elke patiënt met een verdenking van besmetting met het nieuwe coronavirus melden bij de GGD.
Waarom worden sommige mensen in het ziekenhuis sneller getest?

In ziekenhuizen geldt een ruimer testbeleid voor ziekenhuismedewerkers en patiënten met een longontsteking waarvan de oorzaak niet duidelijk is.
Hiervoor zijn 3 redenen:
-Om patiënten met het coronavirus sneller te kunnen identificeren en tijdig te isoleren. Zo voorkomen we dat zorgverleners en medepatiënten onnodig worden blootgesteld. 
-Als de oorzaak van de longontsteking bekend is, kan de ontsteking beter behandeld worden. Dat is goed voor een snel herstel. Zeker voor mensen met een zwakkere gezondheid, zoals in het ziekenhuis, is dat van belang.
-Het is belangrijk om zicht te krijgen in de oorzaken van ernstige longontsteking zodat we daar beter grip op krijgen. Dit is ook belangrijk om de casusomschrijving steeds beter te definiëren. Daarom maakt dit deel uit van de reguliere monitoring, net zoals bijvoorbeeld bij de griep. 

In Nederland wordt hard gewerkt om mogelijke patiënten te identificeren en op te vangen. Daarbij houden we er rekening mee dat de ziekte ernstig en besmettelijk is. We bereiden ons voor op een ernstig scenario, voor het geval de situatie toch ernstiger blijkt dan eerder was verwacht. Het heeft op dit moment weinig nut om bijvoorbeeld alle mensen die het land binnenkomen te controleren op koorts. We sporen dan vooral mensen op met griep en verkoudheid.

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van de RIVM en is vandaag de dag op 5 maart 2020 actueel.

Huisdieren het actuele coronavirus (COVID-19)

Naar aanleiding van de berichtgeving over een hond welke positief gestest zou zijn op SARS-CoV-2* zijn er veel vragen bij vooral dieren eigenaren ontstaan. De Universiteit heeft daarom dan ook een bericht gepubliceerd welke je hieronder kunt nalezen.

De hond uit Hongkong vertoonde geen bij SARS-CoV-2** passende klinische verschijnselen. De hond werd getest omdat het dier in een quarantaine faciliteit was opgenomen nadat de besmette eigenaar van de hond was opgenomen in het ziekenhuis. Op dit moment is het onduidelijk of de hond daadwerkelijk besmet is, of dat het virus alleen aanwezig was in de neus van de hond door intensief contact met zijn zieke eigenaar.

Er zijn geen aanwijzingen dat huis- en landbouwhuisdieren, zoals koeien, varkens en schapen, geïnfecteerd kunnen worden met SARS-CoV-2 of dat ze een rol spelen bij de verspreiding van het virus en een infectiebron vormen voor mensen. De overdracht van SARS-CoV-2 gaat van mens op mens. Op dit moment worden studies uitgevoerd om de gevoeligheid van huis- en landbouwdieren voor het nieuwe coronavirus op te heldere.

Coronavirussen komen bij veel diersoorten voor, maar dat zijn andere types dan SARS-CoV-2. De meeste coronavirussen zijn diersoortspecifiek en niet overdraagbaar tussen verschillende diersoorten of van dier naar mens.

Er zijn vaccins tegen coronavirussen voor verschillende diersoorten beschikbaar, maar dit zijn vaccins tegen diersoortspecifieke coronavirussen die maag-darm-infecties veroorzaken. Deze vaccins geven geen bescherming tegen SARS-CoV-2.
Er zijn ook testen beschikbaar om honden en katten te testen op coronavirus, maar deze testen zijn bedoeld om te controleren of honden of katten besmet zijn met een coronavirus dat maag-darm-infecties veroorzaakt, maar niet geschikt om mensen te testen, en bovendien niet gemaakt voor SARS-CoV-2.

Voor meer informatie over coronavirus en gezelschapsdieren, ga naar de informatiepagina van de KNMvD of de informatiepagina van de Global Veterinary Community. Het RIVM geeft actuele informatie over het coronavirus bij mensen.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op de kennis die op dit moment (4 maart 2020) beschikbaar is over het infectiegevaar en de risico’s van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) voor dieren.

*Het nieuwe coronavirus is door de Coronavirus Study Group van de International Committee for the Taxonomy of Viruses SARS-CoV-2 genoemd. De ziekte die dit virus veroorzaakt, heet ‘Coronavirus Disease 2019’, afgekort tot COVID-19.
**In december 2019 brak een nieuw coronavirus uit in China. Het International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) heeft dit specifieke virus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Deze naam is gekozen omdat het virus hoort bij de familie van SARS-gerelateerde coronavirussen. SARS staat voor Severe Acute Respiratory Syndrome, vrij vertaald ernstig acuut ademhalingssyndroom. Van dit virus word je ziek en die ziekte heet officieel COVID-19. Deze naam is gekozen door de WHO. De toevoeging ‘19’ verwijst naar het jaar 2019, toen het voor het eerst werd ontdekt. 

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van de Universiteit van Utrecht, welke vandaag de dag op 5 maart 2020 actueel is.

Corana lijkt 2 varianten te hebben

Inmiddels is op 6 maart 2020 het nieuws naar buiten gebracht dat het virus mogelijk uit 2 varianten bestaat. Een L en een S variant, de L variant lijkt vaker voor te komen en lijkt ook agressiever te zijn. Hieronder lees je de informatie die momenteel bekend is.


Sinds onderzoekers in januari de genetische informatie van het SARS-CoV-2-coronavirus hebben gedecodeerd, is er wereldwijd koortsachtig gewerkt aan de ontwikkeling van een vaccin. Dat is misschien moeilijker dan verwacht. Een nieuwe studie heeft nu aangetoond dat er twee stammen van het gevaarlijke virus zijn, aangeduid met L en S.

Het L-type komt momenteel veel vaker voor en lijkt agressiever te zijn.

Dit is wat onderzoekers van de Universiteit van Peking en het Pasteur Instituut Shanghai ontdekten. Ze analyseerden de genetische opbouw van 107 monsters van het virus. In de monsters vonden ze het L-type SARS-Cov-2 in ongeveer zeventig procent van de gevallen, terwijl het S-type, waarvan ze denken dat het de originele versie van de ziekteverwekker was, slechts in dertig procent aanwezig was.

De wetenschappers rapporteren in hun studie dat het agressieve L-type vaker voorkwam bij het begin van de uitbraak van de longziekte in december vooral in de bijzonder getroffen stad Wuhan, maar dat ze het vervolgens minder frequent aantroffen vanaf januari.

Dat kan zijn omdat toen de menselijke interventie begon. Alle maatregelen, zoals quarantaine en mondkapjes kan een sterkere selectieve druk hebben uitgeoefend op het agressieve L-type. Aan de andere kant zou het S-type, dat evolutionair ouder en minder agressief is, in relatieve frequentie kunnen zijn toegenomen vanwege diezelfde maatregelen, zegt de studie.

De eerste tests met medicijnen zijn onderweg in China. Vanwege strengere regels duurt het in Europa en de VS langer. Aangezien dit virus lijkt op Sars, is al veel voorwerk gedaan en zou er relatief snel een medicijn moeten komen.

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de MSN redactie en is vandaag de dag op 6 maart 2020 actueel.

Het coronavirus verandert

Hieronder een stukje van Hart van Nederland van 7 maart 2020 waarin viroloog en onderzoeker Marion Koopmans het één en ander uitlegd.

Het coronavirus, dat in China ontstond, heeft zich in rap tempo verspreid over bijna de hele wereld. Een grote brandhaard in Europa is Italië, waar nu bijna vierduizend mensen besmet zijn en 148 mensen zijn overleden aan het virus. Daar ligt ook de bron van veel Nederlanders met het coronavirus. Zij maakten een reis naar Noord-Italië.

Door de wereldwijde verspreiding verandert het coronavirus, merkt Koopmans. “Er is nu een China-variant en een Italië-variant. Dat gebeurt doordat het virus van mens naar mens overspringt. Zo zullen zich wereldwijd nog meer varianten ontwikkelen.”

Het virus is dus gemuteerd, maar mutatie betekent niet dat het virus ook gevaarlijker wordt. “Er wordt wel onderzocht of de eigenschappen van het virus veranderen, maar het is te vroeg om daar iets over te zeggen”, aldus Koopmans.

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de SBS redactie van Hart van Nederland en is vandaag de dag op 7 maart 2020 actueel.

Voorzorgsmaatregelen, wat helpt en wat niet?

Tja, er wordt veel gezegd en wat helpt en wat niet helpt om niet besmet te raken. Het blijft voor nu zeker onbekend maar er zijn wel wat maatregelen die je kunt nemen om de kans te verminderen.

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.
Het zijn:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
Wil je desinfecterende handgel gebruiken maar is deze uitverkocht? Hier hebben wij een offciele link naar een PDF welke uitlegd hoe je de gel maakt DESINFECTEERDE HANDGEL MAKEN

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van de RIVM en is vandaag de dag op 5 maart 2020 actueel.
 

Corona COVID-19 officieel Pandemie

Er wordt veel gesproken over het COVID-19 virus (corona). Wel of geen zorgen maken? Ziek of niet ziek? Het is een feit, het is officieel sinds 12 maart 2020 een pandemie.


Het coronavirus is nu officieel een pandemie. Maar deze zorgvuldig gekozen definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) leidt niet tot een andere aanpak om het virus te bestrijden. "Het verandert niet wat de WHO doet of wat landen wereldwijd zouden moeten doen", zegt WHO-chef Tedros.

"Pandemie betekent letterlijk: wereldwijd voorkomend", legt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC uit. 

Vandaag op 11 maart 2020 ging Italië volledig op slot en ook Amerika neemt drastische maatregelen. 
De Verenigde Staten voeren een inreisverbod in voor 26 Europese landen, inclusief Nederland. De noodmaatregel gaat zaterdag om 04.59 uur Nederlandse tijd in en is bedoeld om de uitbraak van het coronavirus in de VS te beperken. Het verbod blijft dertig dagen van kracht, zo maakte president Trump bekend.

Bij 614 Nederlanders is het coronavirus vastgesteld, vijf personen zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Wereldwijd is het dodental ruim boven de 4.200 uitgekomen valt te lezen in de Volkskrant.
 

Aangekondigde maatregelen kabinet (volkskrant)
- Iedereen in Nederland met klachten, neusverkoudheid en/of keelpijn moet thuis blijven. Mijd sociale contacten in afwachting van het ziektebeeld. Bel pas met de huisarts als de klachten verergeren.
- Evenementen met meer dan honderd personen worden afgelast. Dat geldt ook voor musea, sportwedstrijden, publieke locaties.
- Mensen wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of werktijden zo veel mogelijk te spreiden. 
- Mensen wordt dringend verzocht bezoek aan kwetsbare personen (ouderen) af te zeggen. 
- Zorgpersoneel en personeel in vitale processen wordt opgeroepen pas thuis te blijven als men klachten én koorts heeft. Overleg zo mogelijk met uw werkgever. 
- HBO-instellingen en universiteiten: grootschalige hoorcolleges moeten zo veel mogelijk online worden aangeboden.
- Voorlopig blijven basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen open aangezien er weinig besmettingen zijn en de maatschappelijke gevolgen groot zullen zijn wanneer ouders thuis zouden moeten blijven. 

De maatregelen blijven geldig tot het eind van de maand. Voor Noord-Brabant worden mogelijk nog nieuwe maatregelen aangekondigd. 

De wedstrijden in het betaald voetbal zijn tot en met 31 maart uit het programma gehaald. Dat is het gevolg van de maatregel van het kabinet om tot eind deze maand alle evenementen met meer dan honderd mensen te schrappen. De KNVB heeft de maatregel bevestigd.
Ook amateurwedstrijden worden afgelast, benadruk minister Bruno Bruins van Medische Zorg.

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website de NOS en de Volkskrant en is vandaag de dag op 11 maart 2020 actueel.
 

Alle evenementen met meer dan 100 bezoekers afgelast!

Hieronder lees je het laatste nieuws met betrekking tot de maatregelen die vanaf vandaag 12 maart 2020 genomen zullen worden. Mogelijk hebben deze maatregelen ook gevolgen voor onze geplande evenementen, later meer hierover.
 

Persconferentie met Rutte: 'Alle evenementen in Nederland met meer dan 100 bezoekers afgelast'

Vanmiddag vond er een crisisoverleg plaats tussen de ministers en belangrijkste topambtenaren over de aanpak van het coronavirus in Nederland. Tijdens een persconferentie vertellen minister-president Mark Rutte, RIVM-baas Jaap van Dissel en minister Bruins wat er is besproken en besloten.

 • Sportwedstrijden kunnen komend weekend doorgaan, als er maar niet meer dan honderd mensen bij aanwezig zijn.
 • Rutte zegt wel overwogen te hebben scholen te sluiten, ook omdat schoolleiders aangaven te willen sluiten. “De impact van het sluiten van scholen in de vervolgeffecten zouden groot zijn, omdat ouders dan ook thuis zouden moeten zitten.”
 
 • Rutte: “Zorgpersoneel moet niet te snel thuisblijven. Als zij een verkoudheid hebben en hoesten, wil dat nog niet zeggen dat ze thuis moeten blijven. Dit moet pas bij koorts.”
 • Openbare gelegenheden zoals restaurants die meer dan honderd bezoekers ontvangen moeten van te voren maatregelen nemen, aldus premier Rutte.
 • Rutte: “De verwachting is dat de provincie Brabant nog met aanvullende maatregelen vanuit de veiligheidsregio’s komt aankomende dagen.”
 • Rutte op de vraag waarom andere landen scholen wel sluiten: ”Dat is een keuze van andere landen. Maar we hebben het onderwijs hard nodig, want ook de ouders van die kinderen hebben wij nodig.”
 • Jaap van Dissel: “We proberen de balans te vinden om het virus in te dammen en de eventuele schade die kan ontstaan. Buiten Brabant proberen we de gevallen te traceren en in te dammen. Uiteindelijk hopen we in de zomer het virus kwijt te raken, maar dat is nog in onzekerheid.”
 • Rutte sluit af. Nu is er ruimte voor vragen.
 • Rutte doet opnieuw een beroep op iedereen in Nederland: “Het effect is het grootst als iedereen zich houdt aan wat we vandaag besloten hebben.”
 • Rutte: “Deze aanpak moet een piek in besmettingen voorkomen. We willen voorkomen dat ziekenhuizen vol komen te zitten. Niemand ter wereld kan echter zeggen wat de juiste aanpak is. Dat geldt dus ook voor de maatregelen waar we vandaag over gesproken hebben.”
 • Rutte vervolgt: ”Ik doe een beroep op de juffen en meesters. Het risico van de scholen sluiten zou een groot effect hebben op de maatschappij. De scholen voor mbo, voortgezet- en basisonderwijs moeten daarom openblijven.”
 
 • Mark Rutte: ”Dit zijn ingrijpende maatregelen. Dit geldt voor het onderwijs, beurzen en theaters. In de eerste plaats voor het hbo en de universiteiten denken wij dat de grootschalige hoorcolleges online aangeboden kunnen worden. We zien bij het mbo, middelbare- en basisscholen geen reden om nu lessen te annuleren. Jongeren zijn niet de groep met de hoogste risico’s.”
 • Bruno Bruins: ‘Deze maatregelen gaan nu in en gaan tot in ieder geval het eind van de maand in.’
 • Bruno Bruins neemt het woord over de maatregelen: ‘Iedereen in Nederland blijft thuis bij verkoudheid. Evenementen van meer dan honderd personen worden afgelast. Mensen wordt verzocht om vooral thuis te werken.’
 • Rutte:  ‘Beperk het bezoek aan ouderen en kwetsbaren’
 • Jaap van Dissel: ‘Er zijn nog meer ziektegevallen in ziekenhuizen. Druk op intensive care is groot. Wat opviel in de clusters in Brabant was dat een patiënt op grond van meerdere bronnen besmet werden. De verspreiding is mogelijk verder dan we konden aannemen.’
 • Op dit moment zijn 614 mensen in Nederland besmet met corona. Eerder vanmiddag maakte het RIVM bekend dat er 111 nieuwe mensen besmet zijn.

Het is de derde keer dat het crisisteam van het kabinet bijeen is om het handelen rond de aanpak van het coronavirus te bespreken. Tijdens het laatste crisisoverleg maakte Rutte bekend dat alle Nederlanders geen handen meer moeten schudden.

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website Hart van Nederland en is vandaag de dag op 12 maart 2020 actueel.
 

Grenssluitingen, inreisverbod en hamsteren

Diverse landen sluiten zich af voor het virus en in Nederland wordt er flink gehamsterd

Meerdere Europse landen hebben vrijdag hun grenzen gesloten om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Onder meer Denemarken, Tsjechië en Polen gaan op slot voor buitenlandse reizigers.
Turkije en Curaçao verbieden vluchten vanuit Nederland en diverse andere Europese landen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Direct na de persconferentie donderdagmiddag, waarop minister-president Mark Rutte verscherpte maatregelen afkondigde in de strijd tegen het coronavirus begon het hamsteren.
Supermarkten zien al een tijdje dat er meer vraag is naar zeep en schoonmaakmiddelen en spelen hier zo goed mogelijk op in.
Het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) zegt dat er voldoende voorraad is van houdbare artikelen. De supermarkten zetten alle zeilen bij. CBL: "In de distributiecentra en in de ruim 4000 supermarkten wordt hard gewerkt zodat de schappen gevuld blijven."

Minister Rutte, Het Centraal Bureau Levensmiddelen en de supermarkten geven aan dat er niet gehamsterd hoeft te worden.
 

Een vaccin of medicijn in de maak?

Mogelijk komt er een vaccin, echter dit kan nog even duren i.v.m testen en productie.
 

De wetenschappelijke publicatie van de groep van tien wetenschappers van het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht ligt ter beoordeling klaar bij het toonaangevende tijdschrift Nature, meldt Erasmus Magazine, dat de ontdekking een 'wereldprimeur' noemt.

„Het antilichaam voorkomt dat het virus nog kan infecteren en kan bovendien goed helpen bij de opsporing van het virus", zegt hoogleraar celbiologie Frank Grosveld, een van de ontdekkers namens het Erasmus MC. „We proberen nu een farmaceut aan boord te krijgen - dat ziet er overigens goed uit - die het antilichaam op grote schaal kan produceren als medicijn."

Het artikel met bevindingen van de wetenschappers is donderdag al gepubliceerd op een website met de naam BioRxiv, waarop biologen hun onderzoek kunnen publiceren en waarop collega's kunnen reageren. In de samenvatting wordt gesproken over een antilichaam tegen SARS2, het coronavirus dat de huidige pandemie met COVID-19 veroorzaakt.

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van METRO NIEUWS en is vandaag de dag op 14 maart 2020 actueel.

Scholen, horeca en sportscholen en clubs moeten de deuren sluiten

De scholen in Nederland gaan maandag dicht en daarnaast moeten horecazaken en sportclubs ook de deuren sluiten.

Dat is de uitkomst van de overleggen die het kabinet zondagmiddag voerde met medici en scholen. Het kabinet had onderling ook telefonisch overleg.
De persconferentie van zondagmiddag is met ministers Slob (Onderwijs) en Bruins (Medische Zorg). 

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van MSN met als bron de Telegraaf en is vandaag de dag op 15 maart 2020 actueel.

Gebruik geen ibuprofen en zelftesten!

Neem vooral geen ontstekingsremmers als ibuprofen, want dit middel kan het corona virus verergeren. Zelftesten, deze zijn nog niet goedgekeurd en officieel toegelaten!

Ben je ziek door het coronavirus neem dan vooral geen ontstekingsremmers als ibuprofen of cortison. Het zou de ziekte verergeren. Dat twittert de Franse minister van Volksgezondheid, Oliver Véran.
De minister adviseert om je te beperken tot paracetamol. Franse artsen hebben gemeld dat jonge mensen zonder medische voorgeschiedenis door een besmetting met het coronavirus op de intensive care zijn beland. Zij namen aan het begin van hun ziekte ontstekingsremmers.
Een middel als ibuprofen verhoogt het aantal ACE2-receptoren, waardoor het virus makkelijker je cellen kan binnendringen. Dat blijkt uit een studie die in vakblad The Lancet verscheen.
 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt voor zelftesten op het nieuwe coronavirus. Deze tests zijn al wel beschikbaar op internet, maar ze zijn nog niet officieel toegelaten.
Deze tests die thuis gebruikt kunnen worden om na te gaan of je het coronavirus hebt, zijn nog niet goedgekeurd en dus verboden. "Het kost fabrikanten de nodige tijd om nieuwe zelftesten te laten beoordelen. De inspectie heeft geen informatie ontvangen dat er nu al zelftesten voor het coronavirus goedgekeurd zijn. Er is dus nog geen toestemming gegeven om dit soort testen op de markt te brengen", aldus de IGJ.
Zelftesten kunnen sowieso een foutief resultaat opleveren waardoor mensen ten onrechte ongerust of gerustgesteld worden, stelt de inspectie

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van MSN met als bron de Franse minister van Volksgezondheid en is vandaag de dag op 15 maart 2020 actueel.

Italië: mannen veel vaker besmet met Corona dan vrouwen

Het coronavirus treft meer mannen dan vrouwen volgens de Italiaanse gezondheidsautoriteiten.

Volgens de Italiaanse gezondheidsautoriteiten is slechts 25,6 procent van de 1266 dodelijke slachtoffers in Italië tot nu toe vrouw. Het sterftecijfer - het aantal dodelijke slachtoffers op basis van het totale aantal besmette mensen - bedraagt in het land gemiddeld 5,8 procent. Het is echter 7,2 procent voor mannen en 4,1 procent voor vrouwen.

De vrouwen die stierven aan het coronavirus zijn ook ouder dan de mannen. Ze waren gemiddeld 84,2 jaar; de gemiddelde leeftijd voor mannelijke sterfgevallen was 80,3 jaar, volgens gegevens van het Italiaanse Nationale Gezondheidsinstituut. Alleen onder patiënten ouder dan negentig jaar is het sterftecijfer onder vrouwen hoger dan onder mannen.

Waarom driekwart van de sterfgevallen mannen betreft, is nog niet duidelijk: artsen vermoeden dat vrouwen virussen beter kunnen bestrijden. De immuunrespons na vaccinaties is ook verhoogd in vergelijking met mannen. Hetzelfde geldt voor het zogenaamde immuungeheugen, dat het lichaam beschermt tegen hernieuwde infectie na het overleven van een infectie.

Naast het immuunsysteem kan de verschillende leefstijl ook een rol spelen in het verloop van de gevaarlijke longziekte Covid-19, vermoeden experts. Slechts twee doden door Covid 19 in Italië waren jonger dan 40 jaar. Dit zijn mensen die al aan een ernstige ziekte leden voordat ze besmet raakten.

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van MSN met als bron de Italiaans gezondheidsautoriteiten en is vandaag de dag op 16 maart 2020 actueel

LICG - Dieren en het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus treft meer mannen dan vrouwen volgens de Italiaanse gezondheidsautoriteiten.

Bij huisdiereigenaren en dierenartsen zijn er vragen over het nieuwe coronavirus en het risico van dit virus voor huisdieren. Hoewel er op dit moment nog steeds veel onbekend is, heeft het LICG hieronder enkele zaken op een rij gezet.

Kunnen dieren ziek worden van het coronavirus of dit verspreiden?
Voor zover nu bekend, worden dieren niet ziek van dit virus en verspreiden zij dit ook niet.

Er zijn veel verschillende soorten coronavirussen, die bij verschillende dieren kunnen voorkomen. Er is op dit moment echter geen bewijs dat ook het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken, dieren kan infecteren en ziek maken. Ook is er geen bewijs dat dieren een rol spelen bij de verspreiding van het virus en zo dus een infectiebron kunnen vormen voor mensen. De overdracht van SARS-CoV-2 lijkt vooralsnog dus alleen van mens op mens te gaan.

Er is een bericht dat in Hongkong een hond positief getest is op de aanwezigheid van dit virus. Deze hond werd getest nadat de besmette eigenaar van de hond was opgenomen in het ziekenhuis. De hond zelf was echter niet ziek en het is op dit moment onduidelijk of de hond wel echt besmet is, of dat het virus alleen aanwezig was in de neus van de hond door intensief contact met zijn zieke eigenaar. Er worden voor de zekerheid nog verdere tests gedaan.

Voorzorgsmaatregelen wanneer u zelf besmet bent
Bent u besmet met dit nieuwe coronavirus? Dan is het verstandig om zoveel mogelijk het contact met uw huisdier te vermijden.

Hoewel er geen meldingen zijn van dieren die ziek zijn door COVID-19, is het verstandig dat mensen die ziek zijn door COVID-19 het contact met dieren beperken totdat er meer informatie over het virus bekend is. Laat indien mogelijk iemand anders voor uw dieren zorgen als u ziek bent. Als u toch voor uw huisdier moet zorgen, of in de buurt van dieren bent, was dan uw handen voor en na het contact met huisdieren en draag een mondkapje.

Wat te doen als uw dier in de buurt is geweest van iemand die besmet is
U hoeft alleen actie te ondernemen wanneer uw dier ziek wordt.

Het is zoals gezegd nog niet zeker of dieren besmet kunnen raken of ziek kunnen worden door COVID19. Het lijkt er echter op dat het virus zich alleen van mens tot mens verspreidt. Als uw huisdier een (onverklaarbare) ziekte ontwikkelt en in contact is geweest met een persoon die besmet is met COVID-19, neem dan contact op met uw dierenarts.
Als u met uw huisdier naar een dierenarts gaat, laat dan van tevoren weten dat u een ziek huisdier meeneemt, dat in contact is geweest met een persoon die besmet is met COVID-19. Hierdoor kan de dierenarts/kliniek rekening houden met een eventuele isolatie (quarantaine).

PDF Bestand WSAVA 

(bronnen: UUWSAVAKNMvD)

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van het LICG en is vandaag de dag op 16 maart 2020 actueel

Kans op drinkwater besmetting met het COVID-19 / Coronavirus is nul

De drinkwater bedrijven verwachten geen problemen met de levering en de kwaliteit van het geleverde drinkwater. Drinkwaterbedrijven kunnen ook tijdens een grieppandemie 24/7 schoon en veilig drinkwater leveren. Het leiding water is goed beschermd tegen alle virussen inclusief het coronavirus.

Drinkwater is onmisbaar en daarom hebben drinkwaterbedrijven een wettelijke plicht om zich op allerlei dreigingen en gevaren voor te bereiden. Eén van de gevaren is bijvoorbeeld personeelsuitval door een grieppandemie. Alle drinkwaterbedrijven hebben plannen gemaakt. Hierin staat beschreven op welke manier het maken van drinkwater altijd door kan gaan. In de plannen staan bijvoorbeeld maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Maar ook maatregelen en plannen voor wanneer het virus echt tot personeelsuitval leidt. Hierbij wordt goed naar de adviezen van de rijksoverheid gekeken.
Drinkwater is zeer goed beschermd tegen alle virussen, inclusief het coronavirus. Coronavirussen zijn onderdeel van een groep virussen die niet goed in water overleven. Ook zijn ze relatief makkelijk te verwijderen en inactiveren. De kans dat het drinkwater besmet raakt met het coronavirus is volgens de drinkwaterbedrijven dan ook nul. 

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van MSN en is vandaag de dag op 17 maart 2020 actueel

De volgende stap is een lock-down!

Het kabinet gaat strenger optreden tegen samenkomsten in Nederland! 

Het kabinet gaat strenger optreden tegen samenkomsten in Nederland. Het is niet meer toegestaan om met meer dan drie mensen de straat op te gaan. De politie kan torenhoge boetes uitdelen als burgemeesters een samenscholingsverbod verstandig vinden.

Samenkomsten worden tot 1 juni verboden en er geldt geen ondergrens meer voor 100 personen. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) geeft burgemeesters de ruimte om groepsvorming te verbieden en kunnen locaties zoals stranden en parken sluiten. Boetes kunnen oplopen tot 400 euro voor particulieren en 4000 euro voor bedrijven.

De regels voor groepsvorming worden aangescherpt. Wie met drie of meer mensen niet op anderhalve meter uit elkaar blijft kan problemen krijgen met handhavers. Huishoudens vormen een uitzondering. Ook jonge kinderen mogen met elkaar blijven spelen. Premier Rutte verwacht dat alle gemeenten maandagavond besluiten om dit te gaan handhaven. „Dit is in feite een intelligente versie van een lockdown om kwetsbare mensen te beschermen”, zegt de minister-president. De volgende stap is een volledige lockdown, maar die is volgens Rutte nu nog niet nodig.

De gewone winkels mogen wel geopend blijven, maar ze moeten verplicht verscherpt deurbeleid voeren. Zo moeten winkels posters ophangen met corona-instructies en mogen niet te veel mensen in de supermarkt betreden. Zaken die zich daar niet aan houden kunnen worden gesloten.
Grapperhaus waarschuwt voor de gevolgen: „Het worden voor Nederlandse begrippen forse boetes.” De justitieminister hekelt het feit dat niet iedereen op 1,5 meter van elkaar blijft: „Het gros van de mensen begrijpt het, maar afgelopen weekend moest de politie er toch aan te pas komen om mensen weg te sturen. Het is een slordige, laconieke en associale manier van met elkaar omgaan. Gebruik je gezond verstand!” De minister roept op om zoveel mogelijk alleen naar buiten te gaan, ook voor een ommetje. Thuis worden mensen opgeroepen om met ten hoogste drie mensen bij elkaar op bezoek te gaan en ook dan op anderhalve meter afstand te blijven.

Minister De Jonge (Volksgezondheid) kondigt nieuwe maatregelen aan voor beroepen waar mensen dicht op elkaar werken. Zo worden kappers en nagelstudio’s gevraagd om de deuren te sluiten. De quarantaineregel wordt aangescherpt: als een gezinslid koorts heeft, blijft iedereen thuis.

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van MSN en is vandaag de dag op 24 maart 2020 actueel

Maatregelen worden verlengd!

De scholen in Nederland blijven dicht en daarnaast blijven ook de horecazaken en sportclubs dicht.

Verlenging van de maatregelen betekent dus dat de scholen, horeca en restaurants langer gesloten blijven.
Ook de regels voor 1,5-meter-afstand en het zoveel mogelijk thuisblijven zullen langer gaan gelden.

De scholen en horeca zouden tot 6 april dichtblijven. Dat wordt dus verlengd. Dat geldt ook voor horeca en restaurants.
Evenementen zonder vergunning waren verboden tot 6 april. Ook dat wordt nu verlengd. Evenementen met een vergunning waren al verboden tot 1 juni. 
Verder is het dringende advies, blijf zoveel mogelijk thuis en werk als het mogelijk is vanuit huis. Als je klachten hebt, moet je sowieso binnen blijven.

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van RTL NIEUWS en is vandaag de dag op 31 maart 2020 actueel.

Katten mogelijk toch gevoelig voor het COVID-19 (Corona Virus)

Het bewijs is nog niet sluitend maar er zijn toch indicaties dat katten gevoelig zijn voor dit virus evenals fretten.

Het wetenschappelijk bewijs is nog niet geleverd en de informatie is nog flinterdun, maar toch zijn er indicaties dat met name katten gevoelig zijn voor het coronavirus en dit kunnen overdragen op soortgenoten.

Ook fretten, die eveneens worden gehouden als huisdier, kunnen er gevoelig voor zijn, maar over het overdragen op soortgenoten is van fretten niets bekend. Met het virus besmette dieren zijn voor zover nu bekend niet gevaarlijk voor mensen.

Dat zegt Els Broens, hoofd van het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC) van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Ze verwijst naar enkele recente wetenschappelijke experimenten in China, waarbij een handvol katten en fretten door onderzoekers werd geïnfecteerd via de neus. Er werden onder meer poep- en speekselmonsters bekeken en de dieren werden na hun dood ook verder onderzocht.

Er is ook onderzoek gedaan bij kippen, honden, eenden en varkens, maar die lijken vooralsnog minder gevoelig dan katten en fretten, ook al is het virus bij twee honden in Hongkong waargenomen.
De zeer kleinschalige onderzoeken werden gedaan door het State Key Laboratory of Veterinary Biotechnology en het National High Containment Laboratory for Animal Diseases Control and Prevention in het Chinese Harbin.

Zeker jonge katten zouden gevoelig kunnen zijn, aldus Broens. Informatie over dieren en corona op de site van de faculteit, maar ook op die van het RIVM en de NVWA, zal volgens Broens zo snel mogelijk worden aangepast. Daar was nog steeds te lezen dat er geen aanwijzingen waren voor de vatbaarheid en besmettelijkheid van de dieren. Aangeraden zal worden katten met griepachtige verschijnselen binnen te houden, zodat ze niet het virus aan hun soortgenoten kunnen overdragen. Voor verkouden honden wordt geadviseerd ze slechts kort uit te laten.

Afgelopen nacht werd bekend dat er een tweede kat het virus had opgelopen, nu in Hongkong. De eerste poes met het virus werd in België gemeld.

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van Hart van Nederland en is vandaag de dag op 1 april 2020 actueel.

Overgewicht en suikerziekte mogelijk een factor bij een besmetting met COVID-19 (Corona Virus)

Overgewicht en suikerziekte spelen mogelijk een rol als factor bij het krijgen van COVID-19 (Corona Virus).

Er zijn aanwijzingen dat mensen met overgewicht meer risico hebben op complicaties als ze het coronavirus onder de leden krijgen. Hoe meer vetcellen, hoe meer kans het virus krijgt om zich uit te breiden, wijst eerste onderzoek uit.

Het was een bijna achteloze opmerking van Diederik Gommers, voorman van de ic-vereniging, vorige week bij Jinek: 80 procent van de coronapatiënten op de ic’s heeft overgewicht. Het veroorzaakte, vooral op social media, een hausse aan ongenuanceerde reacties. Lopen mensen met obesitas inderdaad meer risico op ernstige complicaties?

Gommers baseerde zich op zijn eigen indruk en die van collega’s, een landelijk overzicht ontbreekt. Buitenlandse inventarisaties lijken hem gelijk te geven: in China was 45 procent van de ernstig zieken obees, tegenover slechts 10 procent van de patiënten met milde klachten. En in Groot-Brittannië blijkt uit een eerste onderzoek onder ruim 700 ic-patiënten dat 70 procent  (veel) te zwaar is. 

Toch zijn er ook Nederlandse ziekenhuizen waar het aantal patiënten met overgewicht niet is oververtegenwoordigd. In het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Eindhoven bijvoorbeeld (30 ic-bedden). De helft van de Nederlanders is te zwaar, 15 procent heeft obesitas; in Eindhoven is de ic een afspiegeling van dat landelijk gemiddelde.

De vraag is of het overgewicht van patiënten altijd hun ic-opname kan verklaren. Dat valt niet hard te maken, er is immers alleen een verband aangetoond. Toch zijn er wel sterke aanwijzingen dat vet ziek kan maken, zegt hoogleraar Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog in het Erasmus MC en gespecialiseerd in obesitas. 

In vetweefsel en dan vooral in buikvet worden tal van ontstekingsstofjes geproduceerd, en die chronische lichte ontsteking kan het ontstaan van hart- en vaatziekten en diabetes type 2 aanwakkeren. Precies de aandoeningen die bij een coronabesmetting een ernstiger beloop lijken te veroorzaken. 

Die ontsteking van het lichaam heeft gevolgen voor het immuunsysteem, dat als het ware constant aan moet staan en daardoor in disbalans raakt. Zo heeft het virus eerder vrij spel. Dat verklaart waarom mensen met obesitas ook bij griep en andere infecties vaker ernstige complicaties oplopen, zoals een longontsteking.

En dan heeft het coronavirus zelf ook nog een opmerkelijk kenmerk: het dringt onze cellen binnen door zich te hechten aan een soort antenne aan de buitenkant (ACE2), en Chinese wetenschappers hebben onlangs ontdekt dat die antennes niet alleen op cellen in de longen en de darmen zitten, maar ook op vetcellen. 

Dat heeft, theoretisch gezien, vervelende gevolgen voor mensen die te zwaar zijn: hoe meer vetcellen, hoe meer mogelijkheden het virus heeft om in het lichaam huis te houden. Of die theorie klopt moet nog wel nader worden onderzocht.

Eenmaal in het ziekenhuis komen patiënten met obesitas voor nóg een probleem te staan, of beter gezegd: hun artsen. Uit de internationale literatuur blijkt dat mensen met veel overgewicht lastiger te beademen zijn en dat daardoor vaker levensbedreigende complicaties optreden. ‘De holte waarin we de beademingsbuis moeten plaatsen is klein’, verduidelijkt chirurg Wouter Leclercq die in het MMC veel maagverkleiningen uitvoert. ‘Als er veel weefsel om die holte zit dan werkt de zwaartekracht de verkeerde kant op en wordt de holte erg smal.’ 

Bovendien drukt bij obese patiënten de buik de longen in elkaar, zegt hij, waardoor meer druk moet worden uitgeoefend om lucht naar binnen te krijgen. Ook dat kan schade opleveren.

In de Verenigde Staten waarschuwen artsen al dat het aantal slachtoffers daar weleens veel groter kan worden dan elders omdat het land relatief veel inwoners met overgewicht telt. Driekwart van de bevolking is te zwaar, vier op de tien Amerikanen is obees. 

‘Maar er is geen reden om mensen met obesitas de maat te nemen’, zegt Van Rossum, die in het Erasmus MC tijdelijk op de verpleegafdeling voor coronapatiënten werkt. ‘Wie denkt dat obesitas altijd de eigen schuld is, heeft echt een gebrek aan kennis. Naast een ongezonde leefstijl en maatschappelijke factoren spelen ook andere zaken een rol, zoals medicijngebruik of genetische aanleg. En stel dat overgewicht wél puur het gevolg is van een verkeerde leefstijl: we behandelen toch ook rokers met longkanker en skiërs die een ongeval krijgen?’

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van de VOLKSKRANT en is vandaag de dag op 2 april 2020 actueel.

Parken en stranden worden gesloten als dit nodig blijkt

Parken, stranden, reacreatiegebideen en bossen gaan gesloten worden als het daar dit weekeinde te druk wordt. Dat heeft premier Mark Rutte vandaag gezegd, tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

,,Ik weet het, het wordt prachtig weer, maar blijf thuis, in de tuin of op het balkon. En als je dat niet hebt, zoek dan een rustig plekje op. Het liefst in je eigen buurtje. Ik snap best dat als je de hele week binnen hebt gezeten met drie kinderen, dat je dan even naar buiten wil gaan, maar beperk het en blijf afstand houden. We gaan echt handhaven.”

Met zijn waarschuwing hoopt Rutte de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  ,,Het schuitje is lek en we komen dit lek alleen maar samen te boven.”
Hij richtte zich ook nog specifiek tegen jongeren: ,,Ook jullie kunnen ziek worden!”

De premier stelt wel vertrouwen te hebben dat veel mensen thuis gaan blijven. ,,Er zijn maar een paar gladiolen die zich daar niet aan houden. Ik ga er vanuit dat mensen zich daaraan gaan houden.”

Rutte dreigt niet met meer maatregelen als het toch te druk wordt op straat of in de natuur. ,,Daar ga ik nog niet over nadenken. Mijn oproep is gewoon: blijf zoveel mogelijk thuis. Het is een klein groepje mensen  dat zich daar niet aan houdt.” 

Op donderdagavond deed hij al een dringend beroep op Duitsers en Belgen om dit weekeinde en vooral rond Pasen niet naar Nederland te komen. ,,Bleib zu Hause, restez à la maison!”.
,,We willen tijdens Pasen geen reisbewegingen in Nederland”, zei Rutte. Dat geldt evenzo voor Nederlanders als Duitse en Belgische toeristen. ,,Je ziet nu al dat het grensverkeer verregaand is teruggelopen. Vanuit Duitsland is er 70 procent minder grensverkeer, vanuit België 80 procent. Als je toch komt, weet dat de voorzieningen op vakantieparken en campings minimaal zijn.”

De zorgen richting dit weekeinde zijn niet minder. In Amsterdam wordt bijvoorbeeld de toegang tot het Vondelpark gedoseerd bij de ingang. Mocht het toch te druk worden, dan wordt het park gesloten. Ook andere parken worden ‘actief gemonitord’. Als er te veel mensen komen, gaan ze dicht. De grachten en de vaarwegen in het Wallengebied worden afgesloten voor de pleziervaart.

Burgemeesters van badplaatsen hebben de mogelijkheid om wegen naar de stranden te sluiten als het daar te druk blijkt te worden. Ook bossen kunnen worden afgesloten.

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van het Algemeen Dagblad en is vandaag de dag op 3 april  2020 actueel.

Versoepeling gaat door

Rutte: aangekondige versoepeling maatregelen kunnen doorgaan.

DEN HAAG (ANP) - De versoepeling van de coronamaatregelen die het kabinet had aangekondigd, kan doorgaan. Het kabinet vindt het verantwoord om deze stappen te zetten, zei premier Mark Rutte dinsdag na het crisisberaad met ministers. Hij wees erop dat het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis en op de intensive care terechtkomt, sterk is gedaald.

Wel zei Rutte dat het cruciaal voor de versoepeling is "dat iedereen snapt dat het nog belangrijker wordt dat we ons allemaal aan de regels blijven houden". Hij waarschuwt dat het virus kan 'oplieren’ als we dat niet doen. "We mogen vertrouwen hebben, maar we moeten waakzaam blijven", aldus de premier. "Daarom blijven we thuis bij verkoudheid. Bij benauwdheid of koorts doen huisgenoten dat ook. We werken thuis. Houd afstand. We wassen onze handen stuk, hoesten en niezen in onze elleboog, gebruiken zakdoekjes. Zo blijft het aantal besmettingen zo laag mogelijk ook als we weer van het slot gaan."

Volgens de premier is het niet vreemd dat mensen en beroepsgroepen kritisch zijn over de routekaart en de verschillen in de heropening van zaken. Maar daarbij heeft het kabinet ook oog voor het grotere geheel. "Elke versoepeling betekent meer drukte op straat, in het openbaar vervoer, en meer mensen bij elkaar. Daarom kan niet alles tegelijk open. Geen waardeoordeel, wel een risico-afweging. Als we te snel gaan, dan is een tweede lockdown veel slechter voor onze economie. Voorzichtigheid en economisch belang liggen in elkaars verlengde' zei Rutte.

Rutte: aangekondige versoepeling maatregelen kunnen doorgaan, welke maartregelen zijn dit o.a.

De horeca, culturele instellingen en middelbare scholen kunnen zich opmaken om volgende maand beperkt weer open te gaan. Dat zei premier Rutte vanavond tijdens een persconferentie. 
Buiten mogen grotere groepen mensen weer bij elkaar komen, op gepaste afstand. Evenementen blijven echter verboden. En vanaf 25 mei kunnen meerdere verpleeghuislocaties zonder besmettingen weer een bezoekregeling opzetten. Half juni geldt dat voor alle locaties. Over een week mogen ouderen thuis ook weer mensen ontvangen.  

Omdat het coronavirus nog niet opvlamt, kan het kabinet daarvoor groen licht geven. Het wordt in de geopende publieke gelegenheden toegestaan om met 30 mensen te verblijven, exclusief personeel. Wel moet vooraf bij de reservering gecheckt worden of gasten niet ziek zijn. En iedereen houdt anderhalve meter afstand, behalve huisgenoten.   

Scholen gaan verder open, maar er is geen besluit over de sportschoken genomen.
Vanmiddag lekte ook al uit dat de basisscholen en de kinderopvang op 8 juni weer helemaal open kunnen, mits het aantal besmettingen met het coronavirus binnen de perken blijft. Kinderen kunnen weer op normale dagen terecht. Op 2 juni gaat het voortgezet onderwijs weer open, in beperkte vorm. Scholen krijgen zoveel mogelijk ruimte om tot werkbare afspraken te komen binnen de anderhalve meter, maar ze moeten wel weer fysiek onderwijs geven. Dat geldt ook voor het voortgezet speciaal onderwijs. Vanaf 15 juni kan het hoger onderwijs weer starten met leerlingen op locatie toetsen en praktijklessen organiseren.
Overigens komt er nog geen besluit over heropening van de sportscholen eerder dan 1 september, zoals die branche graag zou zien. Sportminister Van Rijn wacht eerst een OMT-advies daarover af, dat volgende week moet verschijnen. 

Vanaf 1 juni normale OV dienstregeling met mondkapjes.
Het openbaar vervoer rijdt vanaf 1 juni weer een volledige dienstregeling. In het ov moeten reizigers vanaf dan mondkapjes dragen en op de perrons afstand houden. Doen ze geen mondkapje om, dan lopen ze risico op een boete van 95 euro. 

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van MSN en het AD met als bron de Nederlandse overheid en is vandaag de dag op 19  mei 2020 actueel.

Nerts blijkt toch besmettelijk voor de mens

De nerts blijkt toch bestemettelijk voor de mens melde de overheid op 19 mei 2020 op basis van nieuwe onderzoeksresultaten.

Op basis van nieuwe onderzoeksresultaten uit het lopende onderzoek naar Covid-19 besmettingen op nertsenbedrijven, is het aannemelijk dat er een besmetting heeft plaatsgevonden van nerts op mens. Ook blijkt uit het betreffende onderzoek dat nertsen Covid-19 kunnen hebben zonder ziekteverschijnselen te tonen. 

De aannemelijkheid is aangetoond op basis van de genetische stamboom van de aangetroffen ziekteverwekker bij een medewerker van een nertsenfokker.
Omdat de jongste bevindingen nertsenbedrijven verdacht maken als besmettingshaard, worden verplichte onderzoeken naar de uitstraling van dier naar mens in de omgevingen van nertsenfokkerijen van kracht.

Huiskatten zijn eveneens aantoonbaar vatbaar voor het virus dat Covid-19 veroorzaakt. Volgens de overheid blijft "het risico dat mensen besmet kunnen raken door hun huisdier klein". De overheid geeft geen argumenten om die stelling te onderbouwen. Aanvankelijk verzekerde ze het publiek dat de nerts voor de mens geen besmettingsgevaar van betekenis inhield. Die mening, onder verwijzing naar expertise, hield stand tot vanavond.

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van MSN met als bron de Nederlandse overheid en is vandaag de dag op 20  mei 2020 actueel.

Actuele nieuwe informatie van de overheid omtrent huisdieren en COVID-19

N.a.v de nieuwe ontwikkelingen hebben wij de informatie van de rijksoverheid nagekeken en hieronder staat deze informatie.

Katten
Uit onderzoek blijkt dat katten ziek kunnen worden van het nieuwe coronavirus. Vooral jonge katten blijken na besmetting ziek te worden. Net als bij mensen, krijgen katten luchtwegklachten. Ook kunnen ze maag en darmproblemen krijgen. In Nederland zijn bij enkele katten antistoffen gevonden tegen het nieuwe coronavirus. Dit betekent dat de katten besmet zijn geweest met het virus.
Als katten ziek worden, kunnen ze het virus uitscheiden via de keel/bek en via de ontlasting. Er is nog geen duidelijk bewijs dat katten elkaar kunnen besmetten. In experimenteel onderzoek is dat wel aangetoond, maar het is onbekend in hoeverre dit onder natuurlijke omstandigheden kan plaatsvinden. Hiervoor is meer onderzoek nodig. Het risico van kat-op-katbesmetting wordt op dit moment als klein ingeschat.

Honden
Honden kunnen besmet raken met het nieuwe coronavirus. Een hond kan waarschijnlijk het virus niet overbrengen naar een andere hond. Er zijn geen aanwijzingen dat een hond die besmet is met het nieuwe coronavirus het aan een mens kan overdragen. Bij één hond in Nederland zijn antistoffen tegen het nieuwe coronavirus aangetroffen. Dit betekent dat de hond besmet is geweest met het virus.

Hamsters en fretten
Ook van hamsters en fretten weten we dat zij besmet kunnen raken en ziek kunnen worden van het nieuwe coronavirus.

Konijnen
Er wordt onderzocht of konijnen besmet kunnen raken en ziek kunnen worden van het nieuwe coronavirus.

Voor meer informatie verwijzen wij door naar de RIJKSOVERHEID

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van Rijksoverheid met als bron de Nederlandse overheid en is vandaag de dag op 20  mei 2020 actueel.

Konijnen en het Corona Virus

Van konijnen is bekend dat ze gevoelig zijn voor Covid-19 en daarom worden konijnenhouderijen ook in de gaten gehouden.

Naast nertsen waren er op de fokkerijen ook drie katten besmet met het coronavirus. Het virus is eerder ook bij bijvoorbeeld honden en hamsters vastgesteld. De vraag is welke andere dieren het virus bij zich zouden kunnen dragen. Nederlands vee bijvoorbeeld. ,,Van varkens, kippen en koeien is het heel onwaarschijnlijk dat ze corona kunnen krijgen”, weet Van der Poel. ,,Van konijnen is bekend dat ze gevoelig zijn voor Covid-19. Daarom hebben konijnenhouderijen ook onze aandacht.”

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw laat weten dat van het onderzoek naar de konijnenhouderijen nog geen resultaten bekend zijn. ,,Zodra die er wel zijn wordt de Kamer hierover geïnformeerd.”

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van het Algemeen Dagblad en is vandaag de dag op 19 juni  2020 actueel.

Honden & katten en het Corona Virus

Van konijnen is bekend dat ze gevoelig zijn voor Covid-19 maar ook honden en katten zijn gevoelig voor dit virus, dit is nu uit onderzoek gebleken.

Enkele tientallen honden en katten in Nederland hebben sinds juli dit jaar corona gehad. Dat schrijven ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer, na onderzoek naar corona onder verschillende diersoorten.

Het zou gaan om ruim dertig katten en meer dan twintig honden. Ze zijn waarschijnlijk besmet geraakt door hun baasjes. Ook zijn er enkele dieren bij de dierenarts getest die voor zover bekend geen contact hadden met coronapatiënten, maar wel antistoffen hadden. De aanwezigheid daarvan duidt op een eerdere besmetting. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat dieren mensen hebben besmet.

Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld voor het omgaan met huisdieren tijdens een coronabesmetting. Zo wordt afgeraden te knuffelen met je huisdier als je klachten hebt. Het beste is om een niet-besmette persoon tijdelijk het dier te laten verzorgen.

Het gaat om de tussentijdse resultaten van een onderzoek dat tot medio mei 2021 loopt.

De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website MSN met als bron het ANP en is vandaag de dag op 31jdecember  2020 actueel.