COVID-19 (coronavirus 2019)

Op 7 maart 2020 heeft het Coronavirus dat zijn oorsprong vond in Wuhan, China zich in een rap tempo verspreidt over de hele wereld. Een grote brandhaard in Europa ontstand in 2020 in Italië. De wereldwijde verspreiding zorgde ervoor dat het virus muteerde. Op 11 maart 2020 werd het Coronavirus (Covid-19) officieel bestempeld als pandemie.

Op 6 maart 2020 werd het nieuws naar buiten gebracht dat het virus mogelijk uit 2 varianten bestond, een L en en een S variant, de L variant kwam vaker voor en was agressiever. Inmiddels is het virus meerdere malen gemuteerd en kennen wij diverse varianten zoals de Delta variant en de Omikron variant.

Herkomst van COVID-19 (coronavirus 2019)

In China (de stad Wuhan) werden mensen sinds eind 2019 ziek van een nieuw soort Coronavirus. De gezondheidsorganistaties in Chine en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben de uitbraak bestreden op dat moment en brachten samen de situatie in kaart. 

SARS, MERS en COVID-19 zijn voorbeelden van coronavirussen. SARS en MERS zijn coronavirussen die ernstige klachten kunnen veroorzaken. Het MERS-virus komt vaak van dromedarissen. Het SARS-virus komt waarschijnlijk voor onder vleermuizen en civetkatten.
Het coronavirus is China uitgebroken eind 2019 en heeft zich al over diverse landen verspreid en heeft voor vele besmettingen gezorgd binnen en buiten Europa. In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten het coronavirus. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Er bestaan verschillende coronavirussen – virussen die er uitzien als een kroon (= latijn voor corona). Bekende voorbeelden zijn MERS en SARS. In december 2019 brak een nieuw coronavirus uit in China. Het International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) heeft dit specifieke virus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Deze naam is gekozen omdat het virus hoort bij de familie van SARS-gerelateerde coronavirussen. SARS staat voor Severe Acute Respiratory Syndrome, vrij vertaald ernstig acuut ademhalingssyndroom. Van dit virus word je ziek en die ziekte heet officieel COVID-19. Deze naam is gekozen door de WHO. De toevoeging ‘19’ verwijst naar het jaar 2019, toen het voor het eerst werd ontdekt -  informatie komt rechtstreeks v/d website van de RIVM - 5 maart 2020 

Huisdieren en het Coronavirus (Covid-19)

Van konijnen is bekend dat ze gevoelig zijn voor Covid-19 maar ook honden en katten zijn gevoelig voor dit virus, dit is nu uit onderzoek gebleken.

Enkele tientallen honden en katten in Nederland hebben sinds juli dit jaar corona gehad.
Dat schrijven ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer, na onderzoek naar corona onder verschillende diersoorten. Het zou gaan om ruim dertig katten en meer dan twintig honden. Ze zijn waarschijnlijk besmet geraakt door hun baasjes. Ook zijn er enkele dieren bij de dierenarts getest die voor zover bekend geen contact hadden met coronapatiënten, maar wel antistoffen hadden.De aanwezigheid daarvan duidt op een eerdere besmetting. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat dieren mensen hebben besmet. Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld voor het omgaan met huisdieren tijdens een coronabesmetting. Zo wordt afgeraden te knuffelen met je huisdier als je klachten hebt. Het beste is om een niet-besmette persoon tijdelijk het dier te laten verzorgen - Het gaat om de tussentijdse resultaten van een onderzoek dat tot medio mei 2021 loopt. - De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website MSN met als bron het ANP - 31 december  2020 

Omdat er dagelijks veel vragen voorbij komen over het Coronavirus en huisdieren hebben wij even opgezocht wat het RIVM (Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) hierover geschreven heeft. Hieronder letterlijk de tekst van de RIVM website.

"Mensen, maar ook andere zoogdieren kunnen besmet raken met coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2. Uit onderzoek uit begin 2021 blijkt dat ongeveer 1 op de 5 katten en 1 op de 7 honden uit Nederlandse huishoudens antistoffen tegen het coronavirus in het bloed hebben. Ook andere dieren zoals konijnen, fretten of hamsters kunnen het virus krijgen. Waarschijnlijk raakt het merendeel van deze huisdieren besmet door hun baasjes. Sinds de begin van de COVID-19-pandemie wordt wereldwijd onderzoek gedaan naar besmetting van mensen door dieren. Tot nu is dit in Nederland alleen aangetoond voor nertsen. In China zijn enkele gevallen bekend van mensen die door hamsters besmet zijn geraakt. Over het algemeen wordt de kans om ziek te worden door een huisdier als zeer klein ingeschat. De kans dat je het virus krijgt van je huisdier is veel kleiner is dan de kans dat je door een ander persoon besmet wordt."


                                                                                              

Heb je een huisdier en moet jij of een huisgenoot in isolatie? Houd je dan aan de volgende maatregelen:

Vermijd contact met je huisdier. Knuffel niet en laat je niet likken.
Houd honden en katten zoveel mogelijk binnen tijdens je isolatie- of quarantaineperiode en/of die van je huisgenoten.*
Laat honden alleen kort en aangelijnd uit. Als je in isolatie bent, vraag dan of iemand anders je hond kan uitlaten.
Laat een huisgenoot die niet positief getest is voor het huisdier zorgen, als dat mogelijk is.
Goede hygiëne is extra belangrijk.

*Als katten (voornamelijk) buiten leven, houd ze dan zoveel mogelijk buiten.

"De kans dat je huisdier na een eventuele besmetting ziek wordt, is klein. Als je dier toch COVID-19-gerelateerde klachten krijgt, zorg dan dat het dier niet naar een locatie gaat waar veel dieren bij elkaar komen (zoals opvang, pension, asiel). Als het dier ernstige benauwdheids- en/of diarreeklachten heeft, neem dan telefonisch contact op met de dierenarts. Geef bij de dierenarts aan dat je huisdier uit een huishouden komt met COVID-19. De dierenarts kan in overleg met de NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit besluiten of er extra onderzoek nodig is.

Dieren kunnen besmet raken met infectieziekten, net als mensen. Een klein deel van de infectieziekten van dieren is ook besmettelijk voor de mens: dat zijn zoönosen. Het RIVM doet hier ook onderzoek naar."
De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van de RIVM - 04 februari 2022.

Kans op drinkwater besmetting met het COVID-19 / Coronavirus is nul

De drinkwater bedrijven verwachten geen problemen met de levering en de kwaliteit van het geleverde drinkwater. Drinkwaterbedrijven kunnen ook tijdens een grieppandemie 24/7 schoon en veilig drinkwater leveren. Het leiding water is goed beschermd tegen alle virussen inclusief het coronavirus.

Drinkwater is onmisbaar en daarom hebben drinkwaterbedrijven een wettelijke plicht om zich op allerlei dreigingen en gevaren voor te bereiden. Eén van de gevaren is bijvoorbeeld personeelsuitval door een grieppandemie. Alle drinkwaterbedrijven hebben plannen gemaakt. Hierin staat beschreven op welke manier het maken van drinkwater altijd door kan gaan. In de plannen staan bijvoorbeeld maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Maar ook maatregelen en plannen voor wanneer het virus echt tot personeelsuitval leidt. Hierbij wordt goed naar de adviezen van de rijksoverheid gekeken.
Drinkwater is zeer goed beschermd tegen alle virussen, inclusief het coronavirus. Coronavirussen zijn onderdeel van een groep virussen die niet goed in water overleven. Ook zijn ze relatief makkelijk te verwijderen en inactiveren. De kans dat het drinkwater besmet raakt met het coronavirus is volgens de drinkwaterbedrijven dan ook nul
De bovenstaande informatie komt rechtstreeks van de website van MSN  - 17 maart 2020