Het konijn en de wetenschappelijke benamingen

Het konijn draagt de Latijnse naam Oryctolagus Cuniculus en behoort tot de orde Lagomorpha.
De Lagomorpha wordt ookwel de Orde van de Haasachtigen genoemd.


De klasse waartoe het konijn behoort is Mammalia, dit betekent letterlijk zoogdier.
De familie waartoe ze behoren is Leporidae, de hazen en konijnen.
Het geslacht waartoe het konijn behoort is Oryctolagus, konijn.

De herkomst van het konijn

Men is van mening dat het konijn uit Azië komt en zich vervolgens over
Europa heeft verspreid.


De verspreiding is gebeurt met behulp van de Feniciers en Romeinen. De monniken hebben ervoor gezorgd dat wij vandaag de dag 80 tot 90 konijnenrassen hebben.

De konijnen leefden voor de ijstijden volgens de boeken overal in Europa.
De overgebleven konijnen na de ijstijden vormen een restpopulatie ten zuiden van de Pyreneeën.
De konijnen werden door de Feniciërs ontdekt in Spanje als klipdassen. De Hebreeuwse benaming voor klipdas is shaphan, dat is dan ook de reden dat het land (Spanje) waar de konijnen werden aangetroffen door de Feniciërs i-shaphan-im werd genoemd. I-shaphan-im draagt de betekenis kust of eiland van de klipdassen. De Romeinen zorgde ervoor dat de benaming werd samengetrokken tot Hispania. In het heden noemen wij dit land Spanje.
De Romeinen waren de eerste die een poging waagde om het konijn te domesticeren voor het vlees van het konijn en de vachten. 
Een middeleeuws Frans klooster zorgde uiteindelijk voor de echte domesticatie van het konijn omdat hier voor het eerst konijnen en echt in kooien werden gehouden boven de grond.
In de 16de eeuw werden alle kleuren vastgelegd en in de 19de eeuw waren fokkers in staat om allerlei rassen te creeëren.

 

 

Het prooidier "het konijn"

Konijnen zijn prooidieren, dit houdt in..... kort gezegd houden konijnen er van nature dus niet van om opgetild en geknuffeld te worden.

De reden dat konijnen er niet van houden om opgetild te worden is omdat konijnen in de natuur enkel opgetild worden als ze aangevallen worden door bijvoorbeeld roofvogels. Konijnen dienen dus nooit van bovenaf opgetild te worden.

Een konijn dient ook zeker niet op zijn rug gelegd te worden. 
Het laatste is vooral belangrijk omdat het konijn in een trance kan raken, dit is een overlevingsinstinct van een konijn.
Dit overlevingsinstinct werkt als volgt: een roofvogel grijpt een konijn, het konijn zal zich voor dood houden.
Men denkt dat het ook het geval is als je je konijn op zijn rug legt, het konijn zal dan in de trance raken en alles meemaken. Onderzoek heeft uitgewezen dat konijn die op hun rug werden gelegd meer onderhevig waren aan stress en angstiger waren dan voorheen.

 

Het konijn in het wild

Het wilde Nederlandse konijn leeft het liefst in open weiland en en op heide grond, omdat ze voorkeur hebben aan droge, losse en zanderige bodem.

Het wilde konijn komt vaak voor in open bossen en in de duinen. Het konijn zorgt ervoor dat het ecosysteem niet uit evenwicht gebracht wordt; hiermee wordt bedoeld dat het konijn een uiterst belangrijke prooi blijkt te zijn aan de onderkant van de voedselketen.

 

In Australië hebben ze tot op de dag van vandaag erg veel last van konijnen dit komt mede door hun snelle voorplanting en het ontbreken van roofdieren die op het konijn jagen. Het gevolg is dat er een te grote populatie ontstaan is die schade toebrengt aan de natuur. De jacht werkte in dit geval niet snel en effectief genoeg en daarom is in het verleden Myxomatose ontwikkeld om de konijnen populatie snel te doen verminderen. Later bleek dat veel konijnen resistent werden/waren voor dit virus en VHS ook wel VHD werd ontwikkeld.

 

Het konijn bij ons thuis

Tegenwoordig hebben wij konijnen bij ons in huis als huisdier. Konijnen staan op plek nr. 3 van de huisdieren die in Nederland gehouden worden.

Het "huiskonijn" is een konijn dat in het verleden een wild konijn is geweest dat gedomesticeerd is. Het domesticeren wil zeggen dat de mens de konijnen zodanig van eigenschappen heeft verandert dat deze steeds meer aangepast zijn geraakt aan het leven dicht bij de mens.


Huiskonijnen hebben veel van hun instincten behouden zoals hun knaag- en graafbehoefte en het prooidier gedrag. Dit is goed om van bewust te zijn indien mensen konijnen houden of van plan zijn deze te houden als huisdier.
 

Een konijn vrij laten 

Het gebeurt met regelmaat dat konijnen "vrij" worden gelaten in hun "natuurlijke omgeving"
Gedomesticeerde konijnen kennen minder gevaar en kunnen niet voor zichzelf zorgen.

Het domesticatie proces heeft er ook voor gezorgd dat het konijn verder afstaat van het wilde konijn. Veel mensen beseffen zich dit helaas niet. Zo is het dus niet aan te raden om een konijn "terug vrij te laten in zijn natuurlijke omgeving"


Het komt dus helaas nog vrij vaak voor dat mensen niet meer kunnen zorgen voor hun konijn(en) en dan met goede bedoelingen het konijn vrij laten in het bos.
Helaas is dit vaak met alle gevolgen van dien. Soms overleven konijnen in het wild maar over het algemeen wordt het hun dood.
Huisdieren zijn  en waarom een huisdier nemen  bedoeld om bij mensen te leven en niet in het wild!

"laat een konijn niet vrij, want dan is die niet blij!"

 

Wat kleine konijnenweetjes

Konijnen zijn...

  • geen knaagdieren omdat konijnen stifttanden hebben, ze worden daarom ook wel dubbeltandigen genoemd.
  • herbivoren en dit betekend dat het planteneters zijn.