Konijnen Verzorger                                          

Voor alle vragen die.... knagen!                            Voorlichting en advies over konijnen....                    

Hittestress

 bij je konijn(en)


Hittestress bij konijnen

Wat wordt er verstaan onder Hittestress?

Hoe kun je het beste handelen?

Hieronder een kleine uitleg.


Uitleg over Hittestress
Konijnen kunnen snel oververhit raken omdat konijnen niet kunnen zweten. 

Ze raken hun warmte kwijt via hun oren en versnelde ademhaling.


Symptomen van Hittestress

Sneller ademen.
Blauwe neus.
Bewusteloos raken.
Schuim uit de mond.
Uitgestrekt op de zij liggen en hijgen.

Hittestress voorkomen
Zorg dat er een schaduwplek is, als dit er niet is voor buitenkonijnen haal je konijn dan binnen.
Het konijn naar een koelere ruimte verplaatsen.
Het konijn in een badje met lauw water zetten of leggen.
Flessen met water bevriezen of diepvriesgroente in een handdoek wikkelen en bij het konijn leggen.
Zorg voor voldoende vers drinkwater.
Ontsmettingsalcohol aanbrengen op de oorschelpen (dit helpt bij het verdampen van lichaamswarmte!)


Hoe te handelen bij Hittestress?

Je moet ervoor zorgen dat je bij Hittestress zo snel mogelijk handelt zodat het snel behandeld kan worden.

Kijk goed hoe je konijn(en) zich gedragen en let op traagheid, snel ademen, warme oren, 

nattigheid bij de neus etc.

Let goed op bij konijnen die wat overgewicht hebben, ziek of gewond zijn of ouder dan 5 jaar.

Het kan zijn dat deze konijnen minder snel opstaan om te gaan drinken en zo sneller uitdrogen.

Als je vermoedt dat je konijn oververhit aan het raken is kun je het beste als volgt handelen:

- Wikkel je konijn in een natte doek.

- Zet je konijn nooit in koud water of leg ijs op zijn lichaam.

- Biedt je konijn ten alle tijden koel water aan (zorg dat het niet te koud is omdat dit kan leiden tot shock)

- Ga zo snel mogelijk met je konijn naar een (konijnkundige) dierenarts!


LET OP!
Maak je konijn nooit (helemaal) nat i.v.m een longontsteking
Zet het konijn nooit op de tocht.
Laat het dier zelf kiezen of het tegen een ice pack aan wilt liggen.
Leg het konijn nooit in koud water i.v.m shock!