Konijnen Verzorger Adviesbureau Hilversum e.o.     

Voor alle vragen... die knagen!                            Voorlichting en advies over konijnen         

Hittestress

 bij je konijn(en)


Hittestress 
Wat wordt er verstaan onder Hittestress?
Hoe kun je het beste handelen?
Hieronder een kleine uitleg.


Uitleg over hittestress
Konijnen kunnen snel oververhit raken omdat konijnen niet kunnen zweten. 
Ze raken hun warmte kwijt via hun oren en versnelde ademhaling.

              Symptomen van hittestress

Sneller ademen.
Blauwe neus.
Bewusteloos raken.
Schuim uit de mond.
Uitgestrekt op de zij liggen en hijgen.

 


Hittestress voorkomen
Zorg dat er een schaduwplek is, als dit er niet is voor buitenkonijnen haal je konijn dan binnen.
Het konijn naar een koelere ruimte verplaatsen.
Het konijn in een badje met lauw water zetten of leggen.
Flessen met water bevriezen of diepvriesgroente in een handdoek wikkelen en bij het konijn leggen.
Zorg voor voldoende vers drinkwater.
Ontsmettingsalcohol aanbrengen op de oorschelpen (dit helpt bij het verdampen van lichaamswarmte!)


Snel handelen bij hittestress
Je moet ervoor zorgen dat je bij hittestress zo snel mogelijk handelt zodat het snel behandeld kan worden.
Kijk goed hoe je konijn(en) zich gedragen en let op traagheid, snel ademen, warme oren, 
nattigheid bij de neus etc.
Let goed op bij konijnen die wat overgewicht hebben, ziek of gewond zijn of ouder dan 5 jaar.
Het kan zijn dat deze konijnen minder snel opstaan om te gaan drinken en zo sneller uitdrogen.


Indien vermoedt dat je konijn oververhit aan het raken is kun je het beste als volgt handelen
- Indien het konijn buiten zit haal het dan meteen naar binnen om het te huisvesten in een zo koel mogelijke omgeving. 
- Controleer de lichaamstemperatuur en bel meteen een dierenarts!**
- Zorg dat je de oren van het konijn steeds weer nat maakt
LET OP DOE DIT NIET MET IJSKOUD WATER*
- Wikkel nooit maar dan ook nooit natte doeken om de oren om het konijn te verkoelen. Het konijn raakt zijn warmte kwijt d.m.v zijn oren en deze moeten juist kunnen verdampen.
- Als je konijn nog gewoon reageert biedt dan water aan, indien dit niet op de normale manier tot zich genomen kan worden dan kun je ervoor kiezen om een water in een dwangvoer spuit te stoppen en dit te geven.
- Houdt contact met je dierenarts en de tips opvolgt, indien mogelijk zoek contact met een konijnkundige dierenarts       .- Wikkel je konijn in een natte doek.


Als je het te laat ontdekt dan kan het konijn in schok zijn.


 

*de reden hiervoor is dat de aderen zich samentrekken. Het gevolg is dat het konijn zijn warmte helemaal niet meer kwijt kan. 
Gebruik water op kamertemperatuur, bijvoorbeeld uit het drinkbakje.

 

**Alleen de lichaamstemperatuur opnemen indien je dit gewend bent en weet hoe je dit moet doen, daarnaast altijd contact opnemen met een (konijnkundige) dierenarts en zijn of haar adviezen opvolgen.!! Zet je konijn nooit in koud water en leg geen ijs op zijn lichaam !!

LET OP!
Maak je konijn nooit (helemaal) nat i.v.m een longontsteking
Zet het konijn nooit op de tocht.
Laat het dier zelf kiezen of het tegen een ice pack aan wilt liggen.
Leg het konijn nooit in koud water i.v.m shock!